Har I styr på, hvem I er? Går jeres medarbejdere rundt og fortæller den samme historie? Gør jeres kunder?

Hvis svaret på et af ovenstående spørgsmål er nej, er det måske på tide, I gør noget ved jeres fortælling. Historien om jeres virksomhed er grundstenen i kommunikationen til medarbejderne og offentligheden. Og hvis I ikke selv kender den, kan I ikke forvente, at andre gør.

En god fortælling handler først og fremmest om framing, det vil sige at indramme eller vinkle jeres fortælling i den retning, I ønsker. I kan fortælle flere forskellige versioner, men I skal vælge den, der passer til jer i øjeblikket. Den historie, der er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske målsætning og med de ydelser og produkter, I ønsker, jeres kunder skal kende jer for.

Fra støvet til en ung profil

For nogle år siden arbejdede jeg i en større offentlig organisation, der kæmpede med sit omdømme. På ledelsens initiativ nåede vi i kommunikationsafdelingen frem til nogle budskaber og værdier, som vi besluttede skulle gå igen i al intern og ekstern kommunikation, ikke mindst i den proaktive presseindsats. Målsætningen var at dreje organisationens image i en anden retning, fra et kedeligt og gammeldags image i befolkningen til noget mere tidssvarende og ungt.

Jeg arbejdede i presseafdelingen, og I flere år henvendte vi os udelukkende til medierne med historier og budskaber, der passede ind i den nye fortælling. Vi identificerede de relevante historier i organisationen, og vi vinklede historierne, så de passede til fortællingen.

Over nogle år kunne vi se en forandring i en positiv retning. Medierne begyndte at skrive flere positive historier med de vinkler, vi ønskede. Og omdømmet blev gradvist bedre. Det fremgik sort på hvidt af den årlige undersøgelse af befolkningens holdning til organisationen.

Søg inspiration og skær i gennem

Hvis jeres historie flagrer lidt i vinden, er det måske på tide, I træffer et valg. Afhængig af virksomhedskulturen kan I inddrage og søge inspiration hos medarbejderne. I kan måske, hvis I er en større virksomhed, invitere til at alle skriver et par ord om, hvordan de ser virksomhedens værdier og styrker.

Det kan også være udmærket at inddrage elementer fra virksomhedens historie. Men i sidste ende skal I træffe et valg, der er i overensstemmelse med jeres målsætninger for fremtiden. Og når det er gjort, skal I skrive og udmønte den konkrete historie og få en overskrift på det hele.

God arbejdslyst!